Bleskozvody

Revízie  bleskozvodov sú  dôležité, aby zariadenia pre chránenie  budov  a ľudí pred úderom blesku boli skontrolované a dôležité hodnoty overené meraním. Lehoty pravidelných revízií  sa určujú podľa druhu objektu. Vykonávajú sa na základe normy  STN EN 62305-1-4.

Systém ochrany pred bleskom – LPS

            Parametre systému ochrany pred bleskom (LPS) sú určené charakteristickými vlastnosťami chránenej stavby a uvažovanou hladinou ochrany pred bleskom (LPL). Norma stanovuje štyri triedy LPS (I až IV), ktoré zodpovedajú hladinám ochrany pred bleskom LPL (I až IV).

Príklad možného zatriedenia objektov:

LPL (trieda LPS)      I        nemocnice, banky, stanice mobilných operátorov, elektrárne,

                                           vodárne

LPL (trieda LPS)      II       školy, supermarkety, katedrály

                                 

LPL (trieda LPS)      III     obytné domy, rodinné domy, poľnohospodárske objekty

LPL (trieda LPS)      IV     objekty a haly bez výskytu osôb a vnútorného vybavenia

 

 

Lehoty vykonávania pravidelných OP a OS závisia od hladiny ochrany pred bleskom.

 

Maximálne intervaly medzi OP a OS

Hladina ochrany pred bleskom Vizuálna kontrola LPS (roky) Úplná OP a OS LPS (roky) OP a OS pri kritických systémoch (roky)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1